Informacje dla Rodziców

Szanowni Rodzice

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.

Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

……………………………………………………………………………..

numer konta żywieniowego

53 1030 1104 0000 0000 9313 0001

numer konta – czesne

80 1030 1104 0000 0000 9313 0000

Należności proszę dokonywać do dnia : 14-tego każdego miesiąca

…………………………………………………………………………….

WAŻNA INFORMACJA !!!

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 35

im. Małego Księcia w Częstochowie informuje,

iż od 01.09.2022 r. stawka dzienna za posiłki ulega zmianie

i będzie wynosić 10zł.

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 2199.2022r Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 26 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek w prowadzonych przez Miasto Częstochowę przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych.

………………………………………………………………………….

Serdecznie dziękujemy Państwu za wsparcie i życzliwy udział w akcjach organizowanych przez Nasze Przedszkole :

– Pomagamy polskim dzieciom i Polakom na Wileńszczyźnie

– Pomoc świąteczna dla naszego przedszkolaka i jego rodziny

………………………………………………………………………….

ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH

W CZĘSTOCHOWIE

Częstochowa, ul. Kosmowskiej 5, tel/fax. 34 362 24 24
e-mail: zppp@edukacja.czestochowa.pl http://zppp.ids.czest.pl

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA NR 3
Częstochowa ul. Łukasińskiego 40
tel: 34/363-25-50; tel. kom. 533-300-136

Z usług Poradni mogą korzystać:
 dzieci i młodzież
 rodzice i opiekunowie
 nauczyciele i wychowawcy

Poradnia oferuje pomoc w zakresie:
 trudności w nauce
 problemów wychowawczych
 problemów emocjonalnych
 problemów rodzinnych
 niepełnosprawności intelektualnej
 niepełnosprawności wynikającej z wad słuchu , wzroku
 niepełnosprawności wynikającej z całościowych zaburzeń rozwoju – autyzmu i Zespołu Aspergera
 chorób przewlekłych
 wad wymowy
 szczególnych zdolności
 uzależnień

Pomocy udzielają specjaliści :
 psycholodzy
 pedagodzy
 logopedzi

Korzystanie z pomocy Poradni jest:
 nieodpłatne
 dobrowolne , nie wymaga skierowania ze szkoły lub od lekarza

Zgłoszenia osobiste lub telefoniczne przyjmowane są w sekretariacie Poradni.
Poradnia jest czynna: pn. – czw. w godz. od 7.30 – 18.00
pt. w godz. 7.30 – 15.30
Dokumenty do pobrania na stronie internetowej ZPP-P.
Poradnia on- line: poradnia@tlen.pl

INFORMACJA DLA RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW LUB PEŁNOLETNICH UCZNIÓW

STARAJĄCYCH SIĘ O WYDANIE ORZECZENIA:

O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO – wymagane dokumenty:
1. wniosek o wydanie orzeczenia
2. oświadczenia
3. zaświadczenie lekarskie o rodzaju niepełnosprawności

O POTRZEBIE NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO lub O POTRZEBIE INDYWIDUALNEGO ROCZNEGO OBOWIĄZKOWEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – wymagane dokumenty:
1. wniosek o wydanie orzeczenia
2. oświadczenia
3. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka utrudniającym lub uniemożliwiającym uczęszczanie do szkoły/przedszkola
4. zaświadczenie od lekarza medycyny pracy ( dot. technikum i ZSZ)

O POTRZEBIE ZAJĘĆ REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZYCH –
wymagane dokumenty:
1. wniosek o wydanie orzeczenia
2. oświadczenia
3. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka

STARAJĄCYCH SIĘ O WYDANIE OPINII O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA (W WIEKU OD URODZENIA DO CZASU PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE)
– wymagane dokumenty:

1. wniosek o wydanie opinii
2. oświadczenia
3. zaświadczenie lekarskie o rodzaju niepełnosprawności

STARAJĄCYCH SIĘ O BADANIE/ TERAPIĘ PSYCHOLOGICZNĄ,
PEDAGOGICZNĄ, LOGOPEDYCZNĄ DLA DZIECKA
– wymagane dokumenty:

1. zgłoszenie
2. oświadczenie/ zgoda na badanie/terapię
3. opinia z przedszkola/szkoły ( jeśli dziecko uczęszcza)
4. wyniki badania wzroku i słuchu od lekarza specjalisty
5. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ( gdy dziecko jest
leczone specjalistycznie)

…………………………………………………………………….

Informator o szkołach kształcących w zawodach
na terenie Częstochowy i powiatów.

https://womczest.edu.pl/wybieram-zawod/

Informacja dla przedszkoli, szkół i placówek,

dotycząca zmiany siedziby ZPP-P w Częstochowie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3

ZPP-P Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3

42-207 Częstochowa

ul. Łukasińskiego 40

(na parterze w budynku VI LO im. J.Dąbrowskiego)

Kontakt telefoniczny: 533 300 136

(do czasu przeniesienia numeru telefonu stacjonarnego)

Kontakt e-mail: pppp3@edukacja.czestochowa.pl

Adres strony internetowej: http://zppp.ids.czest.pl

_______________________________________________

Zapraszamy na DNI OTWARTYCH DRZWI

każdy drugi wtorek miesiąca w godz. 9.30-11.00

W naszym przedszkolu udzielana jest dzieciom pomoc psychologiczno – pedagogiczna w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 2 grudnia 2010 r.)

…………………………………………………………………………

(% gallery name=budzet-obyw-2019 %)

Multimedialne Centrum Informatyczne w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 35 im. Małego Księcia w Częstochowie

Nr zadania 299

Dostępność codziennie w godzinach od 5:30-10:30 i od 16:00-17:00

Skip to content