Kampania edukacyjno-informacyjna „MOGĘ! Zatrzymać SMOG- Przedszkolaku złap oddech”

(% gallery name=logotyp-2019 %)

Nasze przedszkole otrzymało pomoc rzeczową w postaci 5 oczyszczaczy powietrza. Zostały one zakupione ze środków Województwa Śląskiego w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej pn.: „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” współfinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Nasze przedszkole realizuje kampanię edukacyjno-informacyjną pod nazwą „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”. W ramach akcji otrzymaliśmy pomoc rzeczową w postaci oczyszczaczy powietrza. Oczyszczacze powietrza zostały zakupione ze środków Województwa Śląskiego w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej pn. „MOGĘ! Zatrzymać SMOG- Przedszkolaku złap oddech” współfinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Celem kampanii jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie.

Więcej szczegółowych informacji na temat kampanii można znaleźć na stronie:

https://powietrze.slaskie.pl/content/moge-zatrzymac-smog–przedszkolaku-zlap-oddech

W ramach kampanii w przedszkolu codziennie, wspólnie z dziećmi monitorowaliśmy jakość powietrza. Ze względu na zaistniałą sytuację związaną z koronawirusem, zachęcamy do odwiedzania strony https://pogoda.onet.pl/smog/czestochowa-280687, która na bieżąco informuje o jakości powietrza w naszym regionie.

Materiały edukacyjne- Dziel się wiedzą o smogu na stronie https://powietrze.slaskie.pl/content/dziel-sie-wiedza-o-smogu–materialy-edukacyjne

Zapraszam do zapoznania się z broszurą infornacyjną dostępną na stronie:http://file:///C:/Users/krzys/Desktop/Broszura.pdf opracowaną w ramach w/w kampanii. Znajdziecie w niej Państwo odpowiedzi na pytania:

  • Co to jest smog?
  • Jak powstają zanieczyszczenia w województwie śląskim?
  • Jak sprawdzić stan jakości powietrza?
  • Jak zanieczyszczenie powietrza wpływa na zdrowie?
  • Jak zachować się podczas alarmu smogowego?
  • Jak mogę przyczynić się do poprawy jakości powietrza?

Powiadomienie o stanie jakości powietrza w województwie śląskim w dniach:

  • 16-17 kwietnia 2020 r. oraz prognozy na najbliższe dni 18-19 kwietnia opracowane w oparciu o indeks jakości powietrza przez Głowny Inspektorat Ochrony Środowiska http://www.katowice.wios.gov.pl/aktualnosci/komunikaty/powietrze.pdf
  • 19-20 kwietnia 2020 r. oraz prognozy na 21 kwietnia opracowane w oparciu o indeks jakości powietrza przez Głowny Inspektorat Ochrony Środowiska: jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego ze względu na poziom pyłu zawieszonego (stężenia dobowe)będzie dobra*i bardzo dobra*,lokalnie w części środkowej i południowej umiarkowana*,
  • Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach GIOŚ w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu jakości powietrza informuje, że w dniu 19.05.2020 r. nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

Czy w domu można wyprodukować smog? Czym tak naprawdę jest smog i jak się przed nim bronić? Aby znaleźć odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie Państwo na stronie https://www.youtube.com/watch?v=lv7bIUDPTsM

Dodatkowo w filmiku prezenterzy przedstawiają różne rodzaje maseczek, wyjaśniają różnice pomiędzy nimi i pokażą w jaki sposób należy je prawidłowo nosić.

Skip to content