Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej

Programy

W przedszkolu realizowane są następujące programy samodzielnie opracowane przez nauczycielki:

program samodzielnie opracowany przez nauczycielki mgr Marię Maciejewską i mgr Danutę Gabryś „Przedszkolak Artystą„

program samodzielnie opracowany przez nauczycielkę mgr Jolantę Stanisz „Nie jestem sam – ja też coś wam dam„ NR MP 35-43-4310-02/08

program „Muzyczne wędrówki” o charakterze edukacyjno-terapeutycznym opracowany przez mgr Annę Krukowską

W bieżącym roku szkolnym 2021/2022 plan wychowawczo-dydaktyczny podejmuje następujące zagadnienia:

 1. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
 2. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Nasze Przedszkole będzie uczestniczyć  w następujących Projektach Edukacyjnych:

– Projekt czytelniczy z udziałem rodziców „Książka to skarb”

– Udział w Międzynarodowym Projekcie  Czytelniczym „Magiczna Moc Bajek” czyli Bajkowa Podróż do Krainy Wartości i dziecięcej wyobraźni

– Udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym   „Z kulturą mi do twarzy”

– Ogólnopolski program „Uczymy dzieci programować” – panel emocjonalno-społeczny.

– Ogólnopolski projekt czytelniczy z cyklu „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” – „Kuferek Misiowej Mamy 2021/2022”.

Play with English – Play in English

„Eko ścieżkami z mądrymi książkami”

–  projekt „Jestem dumnym Polakiem”

Obchody Dnia Patrona Przedszkola.

Uczestnictwo dzieci w spektaklach, przedstawieniach, koncertach odbywających się na terenie przedszkola.

Prezentowanie umiejętności dzieci podczas uroczystości przedszkolnych: Wigilia, Dzień Babci i Dziadka, Obchody 11 Listopada, Choinka, Śniadanie Wielkanocne,  Święto Rodziny.

Udział w konkursach piosenki organizowanych w środowisku lokalnym.

Uczestnictwo dzieci w porankach muzycznych organizowanych przez Filharmonię Częstochowską.

Wyjścia do Teatru im A. Mickiewicza oraz Miejskiej Biblioteki.

Wyjścia do Muzeum Częstochowskiego , Muzeum Zapałek, Multicentrum „Zodiak”.

Wycieczki na Jurę Krakowsko-Częstochowską.

Współpraca z rodzicami

1. Opracowanie planów współpracy z uwzględnieniem harmonogramu zajęć otwartych, zebrań grupowych, atrakcyjnych form spotkań, zachęcanie do współpracy, pedagogizacja rodziców.

2. Uczestniczenie w zajęciach otwartych z czynnym udziałem rodziców.

3. Udział rodziców w uroczystościach przedszkolnych wg harmonogramu- zabawy dzieci z rodzicami pod kierunkiem nauczycieli.

4. Zebrania grupowe: podejmowanie działań na rzecz grupy, przedszkola- zapoznanie rodziców z programem dydaktyczno- wychowawczym w poszczególnych grupach.

5. Uczestniczenie w prelekcjach z udziałem zaproszonych gości, specjalistów zatrudnionych na placówce.

6. Kontakty indywidualne- otwarte komunikowanie się odnośnie potrzeb, oczekiwań, propozycji.

7. Dni otwarte- całokształt problematyki wychowawczej, rozmowy, wymiana informacji dotyczących adaptacji dziecka.

8. Kącik dla rodziców- ekspozycje zmieniające się w ciągu roku.

9. Włączenie rodziców w Kampanię ,, Cała Polska Czyta Dzieciom”.

10. Klub Twórczych Rodziców- propozycje współpracy w zakresie oddziaływań dydaktyczno- wychowawczych, zagospodarowanie przedszkola.

11. Wycieczki- terenowe wycieczki integracyjne.

12. Biblioteczka dla rodziców- korzystanie z księgozbioru znajdującego się w przedszkolu, popularyzacja literatury pedagogicznej.

13. Wydawanie gazetki dla dzieci i rodziców ,, Przedszkolaczek”.

14. Udział rodziców w akcjach: „Czyściochowo”, „Góra Grosza”, „Mikołaj na Kresach”, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, zbiórka nakrętek, zbiórka zużytych baterii, zbiórka kocy oraz karmy dla schroniska bezdomnych zwierząt, oraz inne liczne akcje charytatywne.

Współpraca ze środowiskiem

1. Szkoła Podstawowa nr 35 w Częstochowie

2. Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie

3. Miejskie Przedszkole nr 23 w Częstochowie

4. Liga Ochrony Przyrody- oddział w Częstochowie

5. Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

6. Młodzieżowy Dom Kultury w Częstochowie

7. Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych

8. Akademia im. Jana Długosza

9. Filia Biblioteki nr 5 ul. Krasińskiego w Częstochowie

10. Filia Biblioteki nr 8 ul. Księżycowa w Częstochowie

11. Teatr Adama Mickiewicza w Częstochowie

12. Filharmonia w Częstochowie

13. Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie

14. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ,, WOM’’

15. Parafia p.w. św. Andrzeja Świerada i Benedykta

16. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

17. Straż Pożarna

18. Straż Miejska, Policja

19. Lokalna prasa

20. Telewizja regionalna „Orion”

21. Zespół Szkół Muzycznych im. M. Żebrowskiego

22. Gabinet stomatologiczny „Duodent”

23. MOSiR w Częstochowie

24. Muzeum

25. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie.

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNYCH

NA ROK SZKOLNY  2021/2022

TEMAT UROCZYSTOŚCI:

 1. Dzień Przedszkolaka                                                      IX
 2. Piknik rodzinny                                                              IX
 3. Pasowanie na Starszaka                                                  X
 4. Uroczystość z okazji Święta Niepodległości                  XI
 5. Andrzejki                                                                        XI
 6. Mikołaj                                                                           XII
 7. Wigilia                                                                            XII
 8. Dzień Babci i Dziadka                                                       I
 9. Bal Karnawałowy                                                              II
 10. Walentynki                                                                       II
 11. Pasowanie na Przedszkolaka                                           IV
 12. Święto Rodziny                                                                 V
 13. Dzień Dziecka                                                                  VI
 14. Dzień sportu                                                                    VI
 15. Zakończenie Roku Szkolnego                                          VI
Skip to content