Organizacja pracy przedszkola

Godziny Pracy Przedszkola 5.30 – 17.00

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

5.30 – 8.00 Schodzenie się dzieci

 • czynności opiekuńcze
 • zabawy dowolne, integracyjne
 • tworzenie okazji do wymiany informacji
 • rozmowy indywidualne
 • zabawy ruchowe
 • kontakty z rodzicami (adres grupowej poczty internetowej, telefon, strona internetowa MPI nr 35)

8.00 – 8.20 Wspieranie rozwoju dzieci poprzez:

 • zabawy integracyjne, słowne, dydaktyczne
 • ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe
 • zabawy ruchowe, kołowe ze śpiewem
 • zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne, gry planszowe
 • zabawy rozwijające percepcję wzrokową , słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową przy wykorzystaniu Tablicy interaktywnej
 • rysowanie

8.20 – 8.30 Przygotowanie do śniadania

 • zabiegi higieniczne
 • prawidłowe mycie rąk wg instrukcji
 • czynności samoobsługowe

8.30 – 9.00 Śniadanie

 • wpajanie zasad dobrego wychowania
 • wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych

9.00 – 11.15 Wspomaganie rozwoju dzieci poprzez:

 • zabawy dowolne
 • zajęcia dydaktyczne różnego typu
 • przebywanie na świeżym powietrzu (wg harmonogramu wyjść grup przedszkolnych)
 • obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze
 • tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania
 • podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych
 • wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą
 • gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe

11.15 – 11.30 Przygotowanie do obiadu

 • zabiegi higieniczne
 • prawidłowe mycie rąk wg instrukcji
 • czynności samoobsługowe

11.30 – 12.00 Obiad

 • samodzielne spożywanie posiłków
 • wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych

12.00 – 14.00 Leżakowanie (Gr.I.)

12.00 – 13.45 Odpoczynek po obiedzie; organizowanie różnych form aktywności

 • zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w sali i ogrodzie (korzystanie z sali gimnastycznej i pobyt w ogrodzie wg harmonogramu przemieszczania się grup przedszkolnych)
 • czynności opiekuńcze
 • zabawy dowolne
 • organizowanie zajęć dodatkowych
 • słuchanie bajek
 • tworzenie warunków do aktywności ruchowej dzieci

13.45 – 14.00 Przygotowanie do podwieczorku

 • zabiegi higieniczne
 • prawidłowe mycie rąk wg instrukcji
 • czynności samoobsługowe

14.00 – 14.30 Podwieczorek

14.30 – 17.00 Rozchodzenie się dzieci

 • zabawy dowolne w sali lub ogrodzie (pobyt w ogrodzie wg harmonogramu wyjść grup przedszkolnych)
 • tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci
 • praca kompensacyjno-wyrównawcza
 • rozmowy indywidualne, prace porządkowe

Podział na grupy wiekowe

Rok szkolny 2021/2022

Dyrektor: mgr Iwona Andzel

Grupa I

Nauczyciel: mgr Danuta Gabryś

Nauczyciel wspomagający: mgr Anna Krukowska

Pomoc nauczyciela: Anna Stolczyk

Grupa II

Nauczyciel: mgr Aldona Szymanek

Nauczyciel: mgr Joanna Konstanciak

Nauczyciel wspomagający: mgr Bożena Długosz

Grupa III

Nauczyciel: mgr Katarzyna Sowińska

Nauczyciel: mgr Jolanta Górska

Nauczyciel wspomagający: mgr Małgorzata Jezierska

Grupa IV

Nauczyciel: mgr Ewa Parzęczewska

Nauczyciel: mgr Daria Bińkowska

Nauczyciel wspomagający: mgr Anna Maciejewska

Grupa V

Nauczyciel: mgr Sylwia Olczyk

Pomoc nauczyciela: Agata Stolczyk

Psycholog: mgr Joanna Mackiewicz

Logopeda: mgr Julia Gusiew

Rehabilitant ruchowy: mgr Dagmara Freund

Terapeuta: mgr Jolanta Stanisz

Muzykoterapeutka: mgr Marta Bodziachowska

Anglistka: mgr Joanna Konstanciak, mgr Jolanta Górska

Katecheta: Siostra Justa

Pracownicy administracji i obsługi:  intendent, referent, woźne oddziałowe, kucharka, pomoc kucharki, konserwator

Godziny pracy specjalistów:

PSYCHOLOG – mgr Joanna Mackiewicz

Wtorek: 12:00 – 16:00

Czwartek: 9:00 -13:00

Piątek: 9:00 -12:00

REHABILITANT RUCHOWY – mgr Dagmara Freund

Poniedziałek: 9:00-12:30

Wtorek: 10:10-14:40

Środa: 10:10-12:40

Czwartek: 12:00-16:00

Piątek: 8:00-12:30

LOGOPEDA – mgr Julia Gusiew

Poniedziałek: 9:00 – 15:00

Wtorek: 9:00 – 12:00

Środa: 9:00 – 15:00

Czwartek: 11:30 – 16:30

Piątek: 9:00 -15:00

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY – mgr Jolanta Stanisz

Poniedziałek – 11:00- 16:00

Wtorek – 11:00- 16:00

Środa – 11:00- 16:00

Czwartek – 11:00- 16:00

Piątek – 11:00- 16:00

Konsultacje z rodzicami zawsze w godzinach pracy nauczycieli.

Skip to content