Organizacja pracy przedszkola

Godziny Pracy Przedszkola 5.30 – 17.00

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

5.30 – 8.00 Schodzenie się dzieci

 • czynności opiekuńcze
 • zabawy dowolne, integracyjne
 • tworzenie okazji do wymiany informacji
 • rozmowy indywidualne
 • zabawy ruchowe
 • kontakty z rodzicami (adres grupowej poczty internetowej, telefon, strona internetowa MPI nr 35)

8.00 – 8.20 Wspieranie rozwoju dzieci poprzez:

 • zabawy integracyjne, słowne, dydaktyczne
 • ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe
 • zabawy ruchowe, kołowe ze śpiewem
 • zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne, gry planszowe
 • zabawy rozwijające percepcję wzrokową , słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową przy wykorzystaniu Tablicy interaktywnej
 • rysowanie

8.20 – 8.30 Przygotowanie do śniadania

 • zabiegi higieniczne
 • prawidłowe mycie rąk wg instrukcji
 • czynności samoobsługowe

8.30 – 9.00 Śniadanie

 • wpajanie zasad dobrego wychowania
 • wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych

9.00 – 11.15 Wspomaganie rozwoju dzieci poprzez:

 • zabawy dowolne
 • zajęcia dydaktyczne różnego typu
 • przebywanie na świeżym powietrzu (wg harmonogramu wyjść grup przedszkolnych)
 • obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze
 • tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania
 • podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych
 • wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą
 • gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe

11.15 – 11.30 Przygotowanie do obiadu

 • zabiegi higieniczne
 • prawidłowe mycie rąk wg instrukcji
 • czynności samoobsługowe

11.30 – 12.00 Obiad

 • samodzielne spożywanie posiłków
 • wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych

12.00 – 14.00 Leżakowanie (Gr.I.)

12.00 – 13.45 Odpoczynek po obiedzie; organizowanie różnych form aktywności

 • zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w sali i ogrodzie (korzystanie z sali gimnastycznej i pobyt w ogrodzie wg harmonogramu przemieszczania się grup przedszkolnych)
 • czynności opiekuńcze
 • zabawy dowolne
 • organizowanie zajęć dodatkowych
 • słuchanie bajek
 • tworzenie warunków do aktywności ruchowej dzieci

13.45 – 14.00 Przygotowanie do podwieczorku

 • zabiegi higieniczne
 • prawidłowe mycie rąk wg instrukcji
 • czynności samoobsługowe

14.00 – 14.30 Podwieczorek

14.30 – 17.00 Rozchodzenie się dzieci

 • zabawy dowolne w sali lub ogrodzie (pobyt w ogrodzie wg harmonogramu wyjść grup przedszkolnych)
 • tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci
 • praca kompensacyjno-wyrównawcza
 • rozmowy indywidualne, prace porządkowe

Podział na grupy wiekowe

Rok szkolny 2022/2023

Dyrektor: mgr Iwona Andzel

Grupa I

Nauczyciel wychowania przedszkolnego: mgr Ewa Parzęczewska

Nauczyciel wychowania przedszkolnego: mgr Marta Romanowska

Nauczyciel współorganizujący kształcenie: mgr Anna Maciejewska

Pomoc nauczyciela: Anna Stolczyk

Grupa II

Nauczyciel wychowania przedszkolnego: mgr Danuta Gabryś

Nauczyciel wychowania przedszkolnego: mgr Daria Bińkowska

Nauczyciel współorganizujący kształcenie: mgr Anna Krukowska

Pomoc nauczyciela: Marzena Markiewicz

Grupa III

Nauczyciel wychowania przedszkolnego: mgr Aldona Szymanek

Nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczyciel j.angielskiego: mgr Joanna Konstanciak

Nauczyciel współorganizujący kształcenie: mgr Anna Kot

Grupa IV

Nauczyciel wychowania przedszkolnego: mgr Katarzyna Sowińska

Nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczyciel j.angielskiego: mgr Jolanta Górska

Nauczyciel współorganizujący kształcenie: mgr Małgorzata Jezierska

Grupa V

Nauczyciel wychowania przedszkolnego: mgr Sylwia Olczyk

Pomoc nauczyciela: Agata Stolczyk

Specjaliści:

Psycholog: mgr Joanna Mackiewicz

Neurologopeda: mgr Julia Gusiew

Rehabilitant ruchowy: mgr Dagmara Freund

Terapeuta: mgr Jolanta Stanisz

Muzykoterapeutka: mgr Sabina Warzyszyńska

Katecheta: Siostra Justa

Pracownicy administracji i obsługi:  intendent, referent, woźne oddziałowe, kucharka, pomoc kucharki, konserwator

 

Godziny pracy specjalistów:

 

PSYCHOLOG – mgr Joanna Mackiewicz

Wtorek: 12:00 – 16:00

Czwartek: 9:00 -13:00

Piątek: 9:00 -12:00

 

REHABILITANT RUCHOWY – mgr Dagmara Freund

Poniedziałek: 9:00-12:30

Wtorek: 10:10-13:40

Środa: 9:00-12:30

Czwartek: 12:00-16:00

Piątek: 9:00-12:30

 

LOGOPEDA – mgr Julia Gusiew

Poniedziałek: 9:00 – 15:00

Wtorek: 9:00 – 12:00

Środa: 9:00 – 15:00

Czwartek: 11:30 – 16:30

Piątek: 9:00 -15:00

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY – mgr Jolanta Stanisz

Poniedziałek – 11:00- 16:00

Wtorek – 11:00- 16:00

Środa – 11:00- 16:00

Czwartek – 11:00- 16:00

Piątek – 11:00- 16:00

PEDAGOG SPECJALNY- mgr Małgorzata Jezierska

Wtorek- 13.00- 16.00

Czwartek- 13.00- 15.30

 

Konsultacje z Rodzicami

 

Grupa I

 

 

mgr Ewa Parzęczewska

 

 

Poniedziałek 13.00-14.00

 

 

mgr Marta Romanowska

 

 

Wtorek 10.00-11.00

 

 

mgr Anna Maciejewska

 

 

Środa 8.00- 9.00

 

 

                                                                      Grupa II

 

 

mgr Daria Bińkowska

 

I zmiana  12.30- 13.30

                                Poniedziałek

II zmiana 11.30- 12.30

 

mgr Danuta Gabryś

 

I zmiana 12.30- 13.30

                                Poniedziałek

II zmiana 11.30- 12.30

 

mgr Anna Krukowska

 

 

Poniedziałek 8.00- 9.00

                                           

                                                                   Grupa III

 

 

mgr Aldona Szymanek

 

 

Wtorek 15.00-16.00

 

mgr Joanna Konstanciak

 

 

Poniedziałek 9.30-10.30

 

mgr Anna Kot

 

 

Piątek 8.00-9.00

 

 

 

Grupa IV

 

 

mgr Katarzyna Sowińska

 

 

Czwartek 11.30- 12.30

 

mgr Jolanta Górska

 

 

Wtorek 10.00-11.00

 

mgr Małgorzata Jezierska

 

 

Piątek 8.00-9.00

 

Grupa V

 

 

mgr Sylwia Olczyk

 

 

Piątek 8.00-9.00

 

Specjaliści

 

 

mgr Dagmara Freund

 

rehabilitant ruchowy

 

Czwartek 15.00-16.00

 

mgr Julia Gusiew

 

logopeda

 

Czwartek 15.00-16.00

 

mgr Joanna Mackiewicz

 

psycholog

 

Czwartek 8.00-9.00

 

 

mgr Jolanta Stanisz

 

terapeuta zajęciowy

 

Czwartek 15.00-16.00

 

mgr Małgorzata Jezierska

 

pedagog specjalny

 

Wtorek 15.00-16.00

 

Dyrektor przedszkola- mgr Iwona Andzel

 

 

 

 

 

 

 

Poniedziałek 15.30-16.30

 

W związku z pełnioną funkcją, z przyczyn niezależnych od Dyrektora, może się zdarzyć odstępstwo od wyznaczonych terminów. Jeżeli to możliwe, prosimy o wcześniejszy, telefoniczny kontakt.

 

Skip to content