Wirusoochrona

Akcja informacyjno-edukacyjna
pt. „Wirusoochrona”

#lekcjaHIGIENY#wirusoochrona

Nasze przedszkole bierze czynny udział w akcji informacyjno-edukacyjnej pt.: „Wirusoochrona”, której celem jest: promocja podstawowych zasad higieny osobistej wśród dzieci w celu zapobiegania chorobom zakaźnym przenoszonym drogą kropelkową ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki koronawirusa i grypy, budowanie i wyrabianie wśród dzieci potrzeby i nawyków dbania o higienę rąk, zachęcenie i zwrócenie uwagi na rolę szczepień ochronnych oraz zachęcenie dzieci do codziennej aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania.

#LekcjaHIGIENY-2(1)

Skip to content