Zajęcia dodatkowe

W naszym przedszkolu odbywają się następujące zajęcia dodatkowe:

1. Język angielski realizowany w ramach podstawy programowej. Zajęcia prowadzone są w dwa razy w tygodniu     w każdej grupie.

2. Rytmika z elementami muzykoterapii – raz w tygodniu w poszczególnych grupach wiekowych.

3. Grupowe zajęcia profilaktyki logopedycznej- raz w tygodniu.

4. Grupowe zajęcia z psychologiem– raz w tygodniu.

5. Zajęcia z grupą terapeutyczną (elementy metody Ruchu Rozwijajacego W. Sherborne, gimnastyki twórczej Labana) – raz w tygodniu

6. Zajęcia rozwijające zainteresowania muzyczne (metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batti Strauss, metodą C. Orffa.

7. Warsztaty Tańców Współczesnych dla chętnych dzieci z grup młodszych, prowadzą: A. Kot, D. Freund

8. „Wesołe rączki- zabawy w masach plastycznych”– dla dzieci z grupy pierwszej raz w miesiącu.

9. „Bajki z ogrodu i lasu”– warsztaty literacko- plastyczne, Prowadzą: D. Gabryś. J. Stanisz

10. Gimnastyka stóp dla grup starszych. Prowadzi: D. Freund

11. Zajęcia „Do 5 podań”- prowadzi Dagmara Freund

12. Religia dla chętnych dzieci prowadzona w każdej grupie wiekowej

Skip to content